Tag: Nieve

Results

  • ניאבה, שאלה שבועית

    שוב אותן מניפולציות, מילים בתוך מילים שלא אומרות שום דבר. קיוויתי שלעולם לא אצטרך עוד לשבת ולהקשיב לזה. בני אדם הם פשוטים יותר. את לא צריכה להתאמץ כלכך כדי להבין למה הם מתכוונים. אם הם אומרים אמת אז זו אמת, ואם הם משקרים אז זה שקר. וגם אם טעית והאמנת …