מאורת הדרקון

מאורת הדרקון היא חנות הקומיקס, מנגה ואנימה של ניו-דולין. היא מנוהלת על ידי ג’ארלד פארוולו שנראה שהוא שם כל הזמן.

מאורת הדרקון מוכרזת כשטח ניטארלי ויש אישור חמור על עוינות מכל סוג בשטח החנות.

מאוחר יותר מתגלה כי ג’ארלד הוא אחד ממקימי העיר ושהוא נענש\קולל על ידי מלכת חצר הקיץ להיות מרותק לשטח הזה (לאחר מכן נלכת הקיץ דרשה להגדיר את המקום כשטח ניטראלי ואי לכך מנעה ממנו כל אפשרות לקיים קרבות או עימותים).

מאורת הדרקון

Unrelated Incidents Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz