Unrelated Incidents

Better three hours too soon than a minute too late

Unrelated Incidents S03E05

כל אחד מהדמויות מעביר את היומיים הקרובים בפעילות משלו:

קיטי – מנסה להבין קצת יותר על ההיסטוריה של רובינסון ועל האמת שמאחורי הטענות העל טבעי שבעיר. היא מקבלת הרבה מידע.

רובינסון – מדבר עם ג’ראלד ממאורת הדרקון. מגלה שג’ראלד תקוע במקום כי הוא הסתכסך עם מלכת חצר הקיץ. ג’ראלד מבטיח לנסות לארגן קצת עזרה לרובינסון.

לי – גם מדברת עם ג’ראלד. יוצאת קצת מפוחדת מהרעיון של פיות. ג’וני לעומת זאת מרגיע אותה שהיא בת אנוש וששום דבר לא יכול לקחת ממנה את הרצון החופשי שלה.

ניאבה – חוקרת את כנסיית קרתאגו השלישית. האחות אדה מאוד לא מטיפנית אבל נזהרת במילותיה. ניאבה מגלה במהירות את העובדות הבאות: יש איזשהו תורם מסתורי מאחורי הכנסייה, הכנסייה עושה הרבה פעילויות “צדקה” ומשלוחים בעיר, יש הפרדה בין הכנסייה לבין חצר הקבורה.

כמו כן, מקור המסדר הוא פגאני מאיזור יוון והקתדרלה ניתנה להם בתחילת ימי ההתיישבות של ניו-דולין כשמספר המאמינים הקתולים הפך לחד ספרתי.

אלבה – עוזרת לסמל מקמילן עם עבודה באיזור מסוכן של העיר שהוטלה עליו ומודיע לרובינסון שימצא את הסכין שלה X200. בסוף המשימה הם מבינים ביחד שהמשימה המסוכנת הייתה רק דרך להרחיק את מקמילן מלהמשיך לחקור את נושא האסירים הנעלמים. יש משהו מסריח במשטרת ניו-דולין.

רובינסון לבסוף מצליח להטיל כישוף שמאפשר לו לאתר את הסכין. השביל מוביל אותו למלון מרוט ומתקלף בקרוקטאון צמוד לאיזור הביצות שנקראה “מלון הנרקיס”.

למחרת בבוקר כל הקבוצה נפגשת במלון. למזלם של כל החבירם קיטי הוא דמות מוכרת ויש לה חברים פה. כולל סנדי פקידת הקבלה\בעלים וחוזליטה המנקה. אלבה מקבלת הודעה מאריאל מסוכנות הקישור באבלפיש אבל מחליטה לחזור אליו מאוחר יותר.

לי דופקת על הדלת לחדר 412 שבתוכו נמצאת מישהי שהיא בבירור פייה שלא התאקלמה למישור הזה. יש אי בהירות קלה לגבי האם יש או אין עוד אנשים בחדר. טיסה מסביב של אלבה בצורת נשר מגלה שהסכין בפנים וקיטי מחליפה בגדים במהירות עם חוזליטה ונכנסת כמנקה. לי בינתיים מסיחה את דעתה של הפייה בעורמה רבה (“היי בואי ותסתכלי על הציור הזה”). קיטי לוקחת את הסכין שעדיין יש עליו כמה טיפות של כספית והחבורה נסוגה.

בלובי אלבה מתקשרת לאריאל ששואל אותה אם יש לה דרך להשיג את רובינסון כי אין לו את המספר שלו. כשהיא מעבירה את השפופרת לרובינסון אז אריאל מספר שכטובה לג’ראלד הוא אירגן לו מישהי מומחית מחצר הפיות לייעץ לו, היא מחכה במלון הנרקיס בקרוקטאון.

Comments

Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.