Unrelated Incidents

הגאלה החגיגית של ראש העיר

Unrelated Incidents S04E01

מגיעים לגאלה החגיגית של ראש העיר בעירייה. רובינסון עם מצפן ענקי, אלבה עם כל הסקוואד שלה. לי בתספורת ג’ינג’ית (עם ג’וני בטוקסידו!) וניאבה מגיעה עם השותף שלה לדירה (ולעסק!) בן.

רובינסון מגלה להפתעתו על מערכת היחסים הקרובה של אלבה עם המשפחה (המורחבת) של ה-Shadow Shaman. לי משכנעת את פרינטמפס שמסתובבת עם פלורה מנציגות חצר הקיץ לחשוף את רגשותיה בפני פלורה.

הקולקטור מעניק במתנה לראש העיר בגד, שמלה עליונית יפייפה שעשויה מרסיסים כוכבים שקלוע בתוכם רסיסים של אור כוכבים (שמשקפים אור ירח). לא ברור לאיזו מטרה.

לי קבעה להיפגש עם הגבירה פלורה למחרת בשעת התה. (לתה, דהה).

קובעים ללכת לדבר עם עם ג’ראלד ולשאול אותו לגבי הבגד.


פוסט אודות הסשן: מנקודת המבט של הנחייה אפשר לראות פה: סיכום של הסשן מצד המנחה

Comments

Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.