Unrelated Incidents

סיום עונה

Unrelated Incidents S03E09 (season finale)

גיבורנו יוצאים ממחילות הקבורה התת קרקעיות ומתלבטים מה לעשות עם גופו חסר ההכרה של צ.מ. ת’אצ’ר שמתגלה כאינטרסקס (כלומר המפרודייט). חברי הקבוצה חליטים לקחת את הניידת של הסמל מקמילן ולנסוע חזרה לביתה של אלבה להירגע ולהתקלח. חברי הקבוצה מתקלחים כולם מלבד מקמילן שמתיישב בתנוחת עובר מתחת לזרם המים ומנסה להדחיק.

בשיחת התייעצות טלפונית עם ג’רלד, בה הוא מודה להם בדמעות על שחילצו את ת’אצ’ר ומתחייב לעזור להם במה שיוכל, הוא ממליץ להחביא אותו במקום שהוא “הכי ניו דולין”, ושאין בו שקט – ולא להוציא אותו מהעיר בשום פנים ואופן.
הקבוצה מחליטים לשמוע בעצתו ולהחביא את צ.מ. במקום רועש ומלא אנשים שמלא במהות של העיר ניו-דולין. החבורה מחליטים על מסיבה מלאת קהל בתור מקום טוב להתחבא והולכים למסיבה שמאורגנת על ידי בן ג’מינג, בליין ידוע שמופיע בחליפה סגולה ועם עניבת כדור הדיסקו, ומעניק להם בקבוק שמפניה וחדר פרטי. יש סיכוי שיש לו יכולות טלפתיות

בסופו של הלילה הארוך לי מחליטה לנסות את אפקט הסינדרלה ומעירה את צ.מ. בנשיקה בבוקר המאוחר. המייסד/ת מתעורר/ת ומופתע/ת לגלות על הזמן שעבר והמצב הנוכחי. דיונים קצרים מתרחשים אבל בסופו של דבר הזמן דוחק וכולם הולכים לפארק אורדרלי ולפסטיבל החורף.

בפסטיבל עצמו הכל מתקדם כשורה. רובינסון ותרצ’ר פוגשים את השליחה חסרת הפנים של הקיץ (בלווי כמה ספרייטים) ורובינסון מוכן להיכנע והשליחה מסרה את האיום שלה. לרוע המזל ברגע הזה הלורד אסקרצ’ה מופיע עם קבוצת פיות חורף חמושים והמצב נהיה מתוח שוב. נראה שעומדת להיות מהומה רבתית ושליפת חרבות – עד שת’אצ’ר (שלנו, לא המייסד/ת) נעמד במרכז, בין שתי הקבוצות, ומכריז שהוא לא יזוז – העיר הזאת היא לא של הפיות. היא של בני האדם.
קיטי מזעיקה שוטרים ואנשי עיריה לפנות את הפארק (אם כי לא בהצלחה רבה) ממקום מחבואה, בעוד ניאבה ואלבה מצטרפות לת’אצ’ר. לי נשארת בדוכן הפרחים ויחד עם קיטי עוצרת התגנבות-יחידים של כמה ספרייטים שמנסים לתקוף בשקט בשקט מהצד.

בנקודה הזו צ.מ. ת’אצר יוצא בנאום קצר וחוצב להבות וקורא לכל הנמצאים לבחור צד: של החורף, של הקיץ או של האזרחים הטובים בעיר הזאת. רובינסון מצטרף אליו, וקיטי מיד אחריו בקריאות התלהבות – סוף סוף יש אופציה של עוצמה שהיא לא אחת מהמלחיות המוזרות האלה שהפכו לה את החיים על פיהם. כולם מלבד לי מסכימים לתמוך בו ולי מסכימה לקבל ממנו כמה שיעורים לגבי שליטה בכוחות החדשים שלה. פיית חורף עקשן וחמום מוח מסתער על צ.מ. ת’אצר שמתכסה בקליפת עץ, מצמיח ציפורני קוצים ומשפד את הפייה.

לאחר שלושה נסיונות שהלכו וגברו בקיצוניות שלהם לשחרר את צארלס מונטומרי ת’אצר (הענקת כלי קסום רב עוצמה לברוש בן אלון, הברחת כלי לתקשור דרך חלומות ושליחת שליח של הקיץ)- חצר הקיץ סוף סוף הצליחה לגרום לשיחרורו ובתקווה לפגוע בשליטה של חצר החורף בניו-דולין.

Comments

Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.