Unrelated Incidents

we know what we are, but know not what we may be

Unrelated Incidents S03E04

ממהרים לבית של קיטי אוטר. בבית עצמו קיטי יושבת על הרצפה, מעליה ישות כספיתית עם מילים שזורמות במעלה ידה ממצחה של קיטי, פיית קייץ (Faceless Emissary of Summer) ושתי רוחות קייץ (Summer Sprites). מתחיל מאבק סוער, רובינסון מגלה שהמעטה של שליחת הקיף הוא לא מסתור כמו שהוא השם\מהות שלה. הפייה עצמה זורקת לכיוונה של לי חרב כשהיא מזהה אותה בטעות כבת ברית. אלבה מבריחה את הכספיתית עם השלכת סכין מדויקת. ניאבה מבחינה שהכספיתית מזהה את הפגיון כשייך ללורד אסקרצ’ה ומשחילה משפט קורע לב לעברה של הכספיתית אבל לרוע המזל הכספיתית נמוגה לקרקע ובורחת באמצעי קסום עדיין עם הלהב הקסום קפוא לתוך החזה שלה. קיטי לוחצת על כפתור האזעקה שלה.

רובינסון מכריז קריאת תיגר בין מסדר אבירי המצפן של המלך לודוויג לבין הנציגה של חצר הקיץ. זמן הקרב יהיה בזמן פסטיבל החורף. שליחת החורף מסופקת ועושבת את המקום, אלבה מאוד מתרגזת ועוזבת את המקום.

אלבה הולכת לפגוש את סמל ג’ף מקמילן שהיה במארב על סוחרת נשק בלונדינית מסתורית שאלבה קונה ממנה מטול רימונים. בזמן ששאר הקבוצה הולכת ועוברת על המסמכים שהובילו לכל הבלגן. הם מגלים כמה תגליות מטרידות: כל שנה סביב הזמן של פסטיבל החורף יש ירידה בדיווחים על פעילויות על טבעיות בעיר, וכל שנה “נעלם” אסיר כלשהו בשבוע שלפני הפסטיבל. חרי הקבוצה יוצאים למאורת הדרקון לנסות לברר עוד מידע.

בדרך הם פוגשים באלבה ומתפתח דיון סוער. במהלך הדיון השם של אסקרצ’ה נאמר כמה פעמים והוא מופיע (זה חשוב לזכור ששמות של אנשים הם בעלי משמעות). החבורה מעדכנת אותו בהתפתחויות והוא בהלם מוחלט. קרב עם חצר הקיץ זה הדבר האחרון שהוא רצה וסדר ושקט בזמן הפסטיבל זה מה שהקבוצה התחייבה.

החברים הולכים למאורת הדרקון, ויושבים עם ג’ארלד פארוולו. הוא מספר שניו-דולין נוסדה על ידי חמישה ישויות על טבעיות: אליסה בימון יאנג, צ’רלס מונטגומרי ת’אצר, ה-shadow shaman, הבישופית המסתורית והוא עצמו.

Comments

Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.