Unrelated Incidents

מי את לכל הרוחות, סילביה ג'מסטון?

Unrelated Incidents S02E07

המפגש מתחיל ב"אחוזת קירק-פטריק" מרכז להשכרת צימרים, מול המקום ששכרה סילביה ג’מסטון. חיפוש בבית מגלה סימנים יוצאי דופן, כנראה שמישהו ניסה לסדר את המקום ככה שלא יבחינו במשהו שהתרחש בו. מה? אנחנו לא יודעים.

לי מנסה לשוחח עם מר קירק-פטריק, אירי שמן על גבול שכרות ללא תועלת, שזוכר בעיקר שסילביה בלונדינית, אין לה ילדים, שילמה במזומן, ואוהבת, משום מה, בירה ווינשטפן. בינתיים רובינסון, ניאבה ואלבה מחפשים במקום וסיגל מחפה. הבית נראה מוזר, כאילו הוא קצת יותר מדי ניסה להיות בית רגיל. במאמץ טקסי נוסף לי מצליחה להתחבר עם ההוויה של סילביה ששורה במקום ומגלה נפש מחושבת ומוכנה לקרב. כמו כן היא מוצאת תיק גב שהוסתר בקסם ובו שכמייה כסופה, מרכיבי לחשים, שרביט קסמים, כד כסוף קטן, מספר תמונות של מדפים עמוסי כדים (ביניהם ה-Voidfiller) ושרבוטים אודות כנסיות בגרמניה וכרטיסי טיסה ממינכן לניו-דולין. כל זה משכנע את הקבוצה שסילביה היא אחת מהנוטרים.

כוח חיצוני סוחף את החברים לשינה קסומה והם מתעוררים תקועים בתוך חלום רפטטיבי עד אשר רובינסון פותח את הכד הכסוף ומגלה בפנים חדר קבלה בווארי. בתוכו ממתין אוטו פרידריך וילהלם, מלך בוואריה שמת במאה ה-19. אוטו סייע לסילביה (שאכן הייתה נוטרת) למצוא את ה-voidfiller. רובינסון מחליט לאחד כוחות עם אוטו על מנת שגם הוא יוכל למצוא את הכד, ומקבל מצפן. אוטו מציע לחבורה להגיע אל הגנבים מ"הדלת האחורית", כלומר החלום, כי הגנבים לא יצפו להם ככה. הוא גם לא ממש מקבל את מה שהחבורה מספרת לו על החלומות המשותפים שה- Void Filler יוצר, וממשיך להתעקש שהכד נועד לתת לאדם אחד את מה שהוא מבקש. 

החבורה מתעוררת, נוסעת לביתה של אלבה ומחליטה ללכת לישון ובמרחב החלומי לחפש את מי שנמצא מאחורי כל הסיפור הזה. לכל אחד מהם יש עוגן לעולם האמיתי. הם יוצרים שער למימד החלומות באמצעות פנטגרמה של רגשות שמגשרים בין העולם החומרי לעולם החלום ונרדמים.

Comments

Uri_Lifshitz Uri_Lifshitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.